Kushineta sferike

  • QYBZ Spherical Roller Bearings I

    Kushineta me rrotulla sferike QYBZ I

    Rrotullat sferike në kushinetën e rulit vetë-rreshtues të shtytjes janë rregulluar në mënyrë të pjerrët. Për shkak se sipërfaqja e pistës së unazës së garës është sferike, ajo ka performancën e vetë-rreshtimit. Mund të lejojë boshtin të anojë, dhe këndi i lejuar i pjerrësisë është 0,5 ° deri në 2 ° dhe kapaciteti i ngarkesës boshtore është shumë i madh. Ajo gjithashtu mund të mbajë ngarkesën radiale ndërsa mban ngarkesën aksiale. Përgjithësisht përdoret vajosja e vajit.

  • Spherical Roller Bearings

    Kushineta sferike

    Rrotullat sferike në kushinetën e rulit vetë-rreshtues të shtytjes janë rregulluar në mënyrë të pjerrët. Për shkak se sipërfaqja e pistës së unazës së garës është sferike, ajo ka performancën e vetë-rreshtimit. Mund të lejojë boshtin të anojë, dhe këndi i lejuar i pjerrësisë është 0,5 ° deri në 2 ° dhe kapaciteti i ngarkesës boshtore është shumë i madh. Ajo gjithashtu mund të mbajë ngarkesën radiale ndërsa mban ngarkesën aksiale. Përgjithësisht përdoret vajosja e vajit.